Contact | Disclaimer | AVG

SCHOONHEIDSSALON ASTRID  

Schoonheidssalon Astrid is gevestigd op Landal Twenhaarsveld

Landuwerweg 17

7451 SP  Holten

Route: Landuwerweg 17 Holten

Correspondentieadres:

Hiltjesdamhof 20 | 7471 NP  Goor

Afspraak maken:

m | 06-42553186

e: astridveldman@live.nl

IMG_6184

Colofon Schoonheidssalon Astrid

Kamer van Koophandel inschrijving: 06059189 | BTW nummer: 1375.17.415.F.01  Schoonheidssalon is al jaren een erkend leerbedrijf onder toezicht van Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)

 

download

DISCLAIMER

Update: in het kader van de nieuwe wet AVG die per 25 mei 2018 in werking zal treden treft u onder deze disclaimer het privacy reglement van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar websites. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Rechthebbenden, met name eigenaars van auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, kunnen melding maken van zaken die mogelijk inbreuk maken op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze content. Als een rechtmatige vertegenwoordiger van de rechthebbende dit op de juiste manier aan ons meldt, worden zaken die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten door Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verwijderd.

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid. Merken en productnamen zijn het handelsmerk van hun respectievelijke eigenaren. Indien u van mening bent dat enig recht wordt geschaad, of als u iets onduidelijk is, dan verzoeken wij u contact op te nemen astridveldman@live.nl

 

PRIVACY VERKLARING SCHOONHEIDSINSTITUUT ASTRID – SCHOONHEIDSSALON ASTRID

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verstrekt. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Algemene gegevens zoals het soort product en/of behandeling

Algemene gegevens zoals tijdstip behandeling en prijs behandeling en/of product

Algemene gegevens zoals prijs behandeling en/of product en/of arrangement

WAAROM SCHOONHEIDSINSTITUUT ASTRID – SCHOONHEIDSSALON ASTRID GEGEVENS NODIG HEEFT:

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit een algemene dienstverlening met een entertainment/communicatie/evenementen karakter.

HOELANG BEWAART SCHOONHEIDSINSTITUUT ASTRID – SCHOONHEIDSSALON ASTRID

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van de/een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid  te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid heeft hier geen invloed op.

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid heeft Google geen toestemming gegeven om via Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar (astridveldman@live.nl) Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid op via astridveldman@live.nl  – www.schoonheidssalon-astrid.nl is een website van Schoonheidsinstituut Astrid en/of Schoonheidssalon Astrid en is als volgt te bereiken:

Postadres: Hiltjesdamhof 20 – 7471 NP Goor

Vestigingsadres: Hiltjesdamhof 20 – 7471 NP Goor

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 06059189

Telefoon: 0653940998

E-mailadres: astridveldman@live.nl